2015 . Mosty łukowe — Dzieła kultury projektowanie, budowa, utrzymanie

Mosty łukowe — Dzieła kultury projektowanie, budowa, utrzymanie

Organizatorem cyklu Seminariów jest Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Celem cyklu Seminariów jest przybliżenie polskim inżynierom najnowszych osiągnięć krajowego i światowego mostownictwa oraz dokumentowanie zmian zachodzących w infrastrukturze komunikacyjnej kraju.

W przeddzień Seminarium (25 listopada 2015 r.) odbyły się warsztaty poświęcone antykorozji stali i betonu. Prelegentami na warsztatach byli: Agnieszka Królikowska z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, Jerzy Bąk z biura projektowego Pomost Warszawa Sp. z o.o., Jan Piekarski z firmy BBR Polska Sp. z o.o., Wojciech Świerczyński z firmy SIKA Polan Sp. z o.o., Mikołaj Tokarski z firmy TINES i Tomasz Wójcik z firmy SIKA Polan Sp. z o.o.

XI Seminarium odbyło się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej (bud. D-20) w dniach 26–27 listopada 2015 roku, pod hasłem przewodnim Mosty łukowe — dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie. Tematyka Seminarium wyniknęła z faktu, iż ostatni polski podręcznik dotyczący mostów łukowych napisał profesor Zbigniew Wasiutyński w 1958 roku, a więc prawie 60 lat temu. Tymczasem w ostatnich latach polscy projektanci wrócili do nieco zapomnianych mostów łukowych i odkryli tkwiące w nich możliwości indywidualnego kształtowania. Powstała więc pilna potrzeba przedyskutowania i podsumowania aktualnego dorobku w obszarze mostów łukowych.

W materiałach seminaryjnych opublikowano 57 prac, z których, w trakcie dwudniowych obrad, wygłoszono 33 referaty.

Uczestnicy Seminarium, oprócz materiałów konferencyjnych (książka w twardej oprawie, pełen kolor, licząca 542 strony) wydanych przez Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, otrzymali dodatkowo dwie pozycje z serii Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej, a mianowicie, Ruchome obciążenia obiektów mostowych (tom 7, autor: Czesław Machelski) oraz Mosty lukowe w Polsce — historia, współczesność, przyszłość (tom 8, autor: Jan Biliszczuk) — rys. 1.


Rysunek 1. Okładki materiałów udostępnionych Uczestnikom tegorocznego Seminarium.


Zgodnie z tradycją po otwarciu Seminarium pierwsze referaty były poświęcone przypomnieniu sylwetek wybitnych, nieżyjących mostowców. I tak — Józef Rabiega przypomniał sylwetkę doc. dr inż. Leona Danielskiego (1911–1984), wielce zasłużonego dydaktyka i kreatywnego inżyniera. To właśnie Leon Danielski już w roku 1957 zaprojektował pierwszy polski most z betonu o sprężeniu zewnętrznym na Bobrze w Małomicach. On też wprowadził do polskiego mostownictwa dźwigary łukowe o przekrojach zamkniętych wypełnionych betonem (Most Piastowski w Opolu, 1963) oraz stalowe pomosty z płyt ortotropowych (wiadukt kolejowy we Wrocławiu, 1964).

1 2 3 » »»