2013 . Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

Tematyka WDM nawiązuje do aktualnych zagadnień polskiego mostownictwa i w zamierzeniu organizatorów poszczególne tomy materiałów seminaryjnych stanowią podsumowanie ważnych etapów rozwoju tego obszaru inżynierii w Polsce. Tematyka ostatnich WDM dotyczyła miejskich obiektów mostowych.

Dziewiąte WDM odbyły się jak zawsze w Politechnice Wrocławskiej w dniach 20-22 listopada 2013 r., z tym że były one poprzedzone warsztatami na temat "Badania obiektów mostowych". Warsztaty odbyły się 20 listopada 2013 r. i były przygotowane przez prof. dr hab. inż. Jana Bienia. Obrady toczyły się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej i wzięło w nich udział ponad 300 uczestników. Szczególnie warto podkreślić obecność przedstawicieli studenckiego ruchu naukowego z Kół Mostowych Politechnik: Lubelskiej, Poznańskiej, Rzeszowskiej, Gliwickiej, Warszawskiej i Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oprócz Uczestników z Polski w Seminarium wzięli udział inżynierowie z Republiki Czeskiej, Francji, Niemiec, Słowenii i Turcji.Otwarcie obrad seminarium: (od lewej): prof. Jan Bień, prof. Janusz Szelka (Przewodniczący ZMRP),
prof. Jan Biliszczuk (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego WDM), prof. Jerzy Hoła (Dziekan WBLiW PWr.),
Edmund Budka (Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału ZMRP)

Obrady toczyły się w V sesjach. Na Seminarium przedstawiono w sumie 54 referaty i komunikaty, w tym 7 przygotowanych przez lub przy udziale Autorów z zagranicy. Gośćmi specjalnymi WDM byli Michel Virlogeux z Francji oraz Roland von Wölfel z Niemiec.
Prelegenci podczas wystąpień: Krzysztof Wąchalski (Pont-Projekt Sp. z o.o., Gdańsk); Krzysztof Żółtowski (Politechnika Gdańska); Janusz Rymsza (IBDIM, Warszawa); Krzysztof Koperski (S&P Polska Sp. z o.o.).


Komitet Programowy Seminarium postanowił, że na każdej z kolejnych edycji WDM będzie przypominana jedna sylwetka wybitnego polskiego mostowca. W sesji otwarcia Seminarium, po powitaniu Uczestników, została przedstawiona przez Jana Biliszczuka i Stefana Filipiuka biografia inżynierska Maksymiliana Wolffa, pioniera nowych technologii budowy mostów w Polsce.

1 2 3 4 5 » »»