2010 . Prefabrykacja w mostownictwie

Prefabrykacja w mostownictwie

Wrocławskie seminaria mostowe pod hasłem Wrocławskie Dni Mostowe (WDM) odbywają się, zawsze na przełomie listopada i grudnia, od 2005 roku.
Tematyka WDM nawiązuje zawsze do aktualnych zagadnień polskiego mostownictwa i w zamierzeniu organizatorów poszczególne tomy materiałów seminaryjnych stanowią podsumowanie ważnych etapów rozwoju tego obszaru inżynierii w Polsce. Tematyka ostatnich WDM dotyczyła prefabrykacji w mostownictwie

Otwarcie obrad seminarium;
od lewej Jan Biliszczuk, Rektor PWr prof. Tadeusz Więckowski,
Przewodniczący SITK prof. Antoni Szydło, Przewodniczący PIIB prof. Eugeniusz Hotała.

Ciągle rosnąca liczba uczestników świadczy, że zaproponowana przez Ośrodek Wrocławski formuła seminarium sprawdziła się.

Szóste WDM odbyły się jak zawsze na Politechnice Wrocławskiej w dniach 23-24 listopada 2010 r. Obrady odbyły się w Auli Politechniki Wrocławskiej i wzięło w nich udział ponad 450 uczestników. Szczególnie warto podkreślić obecność przedstawicieli studenckiego ruchu naukowego z Kół Mostowych Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uczestnicy konferencji na sali obrad

Obrady toczyły się w V sesjach. Gościem specjalnym WDM był dr Michel Virlogeux, światowy ekspert w dziedzinie mostów podwieszonych, który przedstawił interesujący wykład pt.: "Kształtowanie współczesnych mostów podwieszonych". Treść tego wykładu będzie w najbliższym czasie opublikowana na łamach miesięcznika Inżynierii i Budownictwa. Dr Jens Stark z firmy Max Bögl przedstawił interesujący referat pt. "Budowa stadionu we Wrocławiu na Euro 2012 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prefabrykacji".

Uczestnicy Seminarium z Gościem honorowym:
Przemysław Maliszkiewicz, Michel Virlogeux (Gość honorowy), Jan Biliszczuk,
Kazimierz Flaga, Roman Sailer, Jacek Weretelnik.

1 2 » »»