2009 . Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

Wrocławskie seminaria mostowe pod hasłem Wrocławskie Dni Mostowe (WDM) odbywają się, zawsze w na przełomie listopada i grudnia, od 2005 roku.

Tematyka WDM nawiązuje zawsze do aktualnych zagadnień polskiego mostownictwa i w zamierzeniu organizatorów poszczególne tomy materiałów seminaryjnych stanowią podsumowanie ważnych etapów rozwoju tego obszaru inżynierii w Polsce.

Otwarcie Seminarium
przemawia prof. Cezary Madryas, wice przewodniczący KILiW PAN

Ciągle rosnąca liczba uczestników świadczy, że zaproponowana przez Ośrodek Wrocławski formuła seminarium sprawdziła się.

Piąte WDM odbyły się jak zawsze na Politechnice Wrocławskiej w dniach 26—27 listopada 2009 r. Obrady odbyły się w Auli Politechniki Wrocławskiej i wzięło w nich udział ponad 400 uczestników. Szczególnie warto podkreślić obecność przedstawicieli studenckiego ruchu naukowego z Kół Mostowych Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tematyka wygłoszonych referatów i prowadzona dyskusja odzwierciedlała w dużym stopniu aktualny stan budownictwa mostowego na realizowanych autostradach i drogach ekspresowych.

W sesji I pani dr hab. inż. Grażyna Łagoda przedstawiła referat "Wiadukty nad autostradami — aspekt estetyczny kształtowania", który stanowił doskonałe wprowadzenie do tematyki obiektów budowanych nad autostradami i ukierunkował dyskusję. Z podsumowania tej sesji wynika, iż wiadukty autostradowe w dominującym stopniu determinują odbiór estetyczny trasy. Podkreślono pozytywne rezultaty osiągnięte na polskich autostradach.

Sesja II była poświęcona realizacji lub planowanym inwestycjom drogowym. Z wygłoszonych referatów jednoznacznie wynika, że w najbliższym czasie czekają nas, w niektórych regionach kraju, przeobrażenia w obszarze infrastruktury drogowej i urbanistyki o wymiarze historycznym.

Wybrane obiekty zrealizowane lub przewidziane do realizacji prezentowane na Wrocławskich Dniach Mostowych:
a) integralny wiadukt nad S7 w Lubniu (Arcadis)
b) most w ciągu AOW — w budowie
c) projekt mostu przez Odrę we Wrocławiu (Biprogeo Projekt — BPK MOSTY, wizualizacja G. Kilian)
d) projekt mostu przez Wisłę w Kwidzyniu (Transprojekt Gdański)

1 2 3 » »»