2008 . Mosty stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie

Mosty stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie

Kolejna edycja Wrocławskich Dni Mostowych poświęcona była problematyce mostów stalowych. W materiałach Seminarium, liczących 452 stron, pomieszczono 42 referaty dotyczące różnych zagadnień dotyczących mostów stalowych.

Obrady odbywały się w Auli Politechniki Wrocławskiej i wzięło w nich udział około 400 uczestników. Szczególnie warto podkreślić udział przedstawicieli studenckiego ruchu naukowego z kół mostowych Politechniki Wrocławskiej, Poznańskiej, Warszawskiej i Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Otwarcie seminarium.

Podczas otwarcia Seminarium J.M. Rektor prof. Tadeusz Więckowski udekorował złotą odznaką Politechniki Wrocławskiej prof. Paulo J.S. Cruza z Universyty of Minho (Portugalia) i dr inż. Przemysława Maliszkiewicza z Alpine BAU GmbH A1). Obaj odznaczeni od lat współpracują z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w obszarze badań naukowych i kształcenia studentów.

Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Tadeusz Więckowski, w towarzystwie prof. Jana Bienia i prof. Jana Biliszczuka wręcza Złote Odznaki dr Przemysławowi Maliszkiewiczowi (z lewej) i prof. Paulo J.S. Cruzowi.

1 2 » »»