2006 . Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostów betonowych

Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostów betonowych

Seminarium pod hasłem Wrocławskie Dni Mostowe (WDM) odbywaja się, na przełomie listopada i grudnia, od 2005 roku.

Seminarium "Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostów betonowych" zostało zorganizowane przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosowanie betonu sprężonego w polskim mostownictwie rozpoczęło się w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy wykonano pierwsze monolityczne mosty sprężone zaprojektowane przez profesorów Tomasza Kluza i Czesława Eimera. Rozpoczęto na szeroką skalę stosowanie sprężonych belek prefabrykowanych. Realizacja nowoczesnych uciąglanych obiektów z belek prefabrykowanych została opanowana w Polsce już przed 30‑laty. W latach sześćdziesiątych po raz pierwszy w Polsce Maksymilian Wolff zastosował betonowanie i montaż wspornikowy.

Budowa betonowego mostu autostradowego przez Wisłę koło Torunia według projektu Stefana Jendrzejka przełamała pewną barierę psychologiczną i nieufność wśród Inwestorów do konstrukcji z betonu sprężonego. Późniejsze realizacje były już kwestią czasu i w okresie ostatnich 10 lat powstało w Polsce kilkanaście dużych obiektów mostowych realizowanych w różnych technologiach.

Można więc uznać, że zostały opanowane w zakresie projektowym i realizacyjnym następujące metody budowy:

  1. betonowanie wspornikowe
  2. nasuwanie podłużne
  3. wykonywanie obiektów metodą "przęsło po przęśle", w różnych wariantach technologicznych

W każdym z wymienionych obszarów polskie mostownictwo ma obecnie znaczące osiągnięcia i w najbliższym czasie należy się spodziewać dalszych ciekawych realizacji. Referaty na Seminarium napłynęły z różnych środowisk (firm projektowych, wykonawczych oraz ośrodków naukowych), co potwierdza aktualność tematyki.

Kolejne Wrocławskie Dni Mostowe odbędą się pod hasłem:
Kładki dla pieszych. Architektura, projektowanie, realizacja, badania w listopadzie 2007 r.