2005 . Mosty podwieszane i wiszące

Mosty podwieszane i wiszące

Seminarium pod hasłem Wrocławskie Dni Mostowe (WDM) odbywaja się, na przełomie listopada i grudnia. Pierwsze spotkanie po tytułem "Mosty podwieszone i wiszące" miało miejsce właśnie w 2005 r.

Pierwszy obiekt mostowy o konstrukcji podwieszonej zbudowano w Polsce już w roku 1959. Była to kładka dla pieszych przez Dunajec w Tylmanowej. Przez następne prawie 40 lat wybudowano kilkanaście kładek i mostów drogowych o niedużych rozpiętościach przęseł.

Szansa na budowę nowoczesnych mostów podwieszonych pojawiła się w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku. Prawie jednocześnie przystąpiono do projektowania i budowy trzech dużych mostów wantowych, to jest mostu III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku oraz mostów Świętokrzyskiego i Siekierkowskiego w Warszawie. Wybudowano też kilkanaście obiektów mniejszych, głównie kładek dla pieszych nad autostradami lub na terenach miejskich. Ostatnio został ukończony most przez Wisłę w Płocku o rekordowej rozpiętości przęsła 375 m.

Wszystkie te obiekty zostały wzniesione przy dominującym lub znaczącym udziale polskiej myśli technicznej i wysiłku polskich firm. Starania naszych inżynierów i przedsiębiowstw w niektórych przypadkach były wspierane przez specjalistów i firmy zagraniczne, co pozwoliło na szybki transfer do Polski nowoczesnych technologii. Podczas realizacji kilku największych obiektów opracowano i zastosowano wiele nowych rozwiązań konstrukcyjnych, procedur technicznych i organizacyjnych, a także po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono niektóre badania.

Można więc uznać, że krajowe doświadczenia w dziedzinie projektowania i budowy mostów podwieszonych są już dziś znaczące i nadszedł stosowny moment, by doświadczenia te podsumować i przedstawić w postaci zwartego opracowania. Referaty na Seminarium napłynęły z różnych środowisk (firm projektowych, wykonawczych oraz ośrodków naukowych), co potwierdza aktualność tematyki.

Seminarium "Mosty podwieszone i wiszące" zostało zorganizowane przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej

Kolejne Wrocławskie Dni Mostowe odbędą się pod hasłem:
Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostów betonowych w listopadzie 2006 r.